Vi hjälper er steg för steg

  • Vilka fastigheter äger vi?
  • Hur många kvadratmeter förvaltar vi?
  • Nöjdare kunder med bättre återkoppling!
  • Vad har vi för typ av fel i våra fastigheter?
  • Bra planering ger en bra budget
  • Undvik kostsamma överraskningar
  • Kommer vi att nå våra energisparmål?
  • Hur ska vi prioritera energiåtgärderna?

Aktuellt

Systemleverantören med helhetssyn

Vi levererar aldrig bara ett system. Vi ger oss inte förrän vi förstår hela bilden, tvärs igenom organisationen och genom andra system. Vi vill också veta vilken effekt systemet ska ge - bättre intäkter, nöjdare kunder, gladare personal eller något annat. Många blir förvånade över hur bred frågan om ett fastighetssystem kan bli när man tar in alla perspektiv.

Att frågan är stor betyder inte att det behöver bli jobbigt. Vi hjälper gärna till att dela upp införandet i lämpliga delar. Vi är också ganska bra på att ringa in det som behöver läggas extra kraft på och det som bara kan införas utan längre utredningar. Så ta chansen - boka två timmars gratis rådgivning, var som helst i Sverige. Svårare än så är det inte att komma igång.