Kundreskontra

Vi ger dig en kundreskontra med en samlad engagemangsbild för varje hyresgäst.

Kundreskontran i verksamhetssystemet 

Hos oss får du en gemensam kundreskontra för både fakturor och hyresavier. Du behöver inte längre arbeta i olika system för att få en samlad bild.

Fakturor och avier

En faktura som du skapar från ett ärendesystem avser en utförd tjänst, medan en hyresavi som skickas ut i förväg avser en kommande tjänst. Det genererar olika hantering och olika sorters bokföring.

Intäkterna från en hyresavi sträcker sig en eller flera perioder framåt i tiden och behöver periodiseras. När betalningen kommer gäller det att hålla ordning på att de äldsta avierna betalas först även om en hyresgästen av misstag valt att betala på en senare. Kundreskontran i LEB hanterar dessa skillnader.

Integrera vår kundreskontra med valfri faktureringstjänst för att själv slippa tänka på utskrifter, e-fakturor och mailfakturor. Kombinera med automatiska betalningslösningar så får du en smidig vardag. 

Huvudfunktioner

  • Möjlighet att integrera med valfritt ekonomisystems huvudbok eller reskontra
  • Möjlighet att skapa manuella fakturor utöver ärenden och hyresfakturor
  • Enkel kreditering med backning i försystem
  • Enkel återutskrift av avier och fakturor
  • Möjlighet att sätta respitdatum på enskilda avier/fakturor
  • Inbyggt stöd för aviutskrifter
  • Färdiga integrationer till flera utskriftstjänster, t.ex. Itella och InExchange
  • Möjlighet att arkivera kopior av fakturor som kopplade dokument i PDF-format

Alla våra moduler

Se alla lösningar

Vill du veta mer?