Fastighetschef

Som fastighetschef behöver du beslutsunderlag. Du måste ha överskådlig information som enkelt och smidigt ger en helhetsbild.

Din roll i systemet

Troligen jobbar du både med nyproduktion och förvaltning. Du jobbar med tydliga mål och i LEB tar du fram underlag till ledningen så att ni tillsammans kan besluta om rätt satsningar.

Vill du veta mer?