Energicontroller

I det ständigt pågående hållbarhetsarbetet är det ofta energifrågorna som tydligast leder vägen - och det är du som har bäst koll på vad som måste göras.

Din roll i systemet

Du bevakar och jämför utfallet av all mediaförbrukning på övergripande nivå. Ser du något som sticker ut så borrar du dig ned i detaljerna, hela vägen ned till den enskilda mediavläsningen om så behövs. En del tycker det är svårt, men du har inga problem att bygga mätarstrukturer med undermätare, fiktiva beräkningsmätare och diagram.


Vill du veta mer?