Steg1: Fastighetsbestånd

Komplexa byggda miljöer kräver ett smart förvaltningssystem. Oavsett hur ert fastighetsbestånd ser ut, så bygger vi ett efter era förutsättningar.

Fastighetsbestånd

Fastighetsstrukturer ser olika ut, organisationer skiljer sig åt och det interna språken är nästan alltid olika. Vårt fokus är att sätta just din förvaltning i system, efter din organisations förutsättningar, och med ert interna språk.

Behovsanalys

I en kommun är det ofta viktigt att skilja lokaltyper åt, såsom skola, idrottshall och liknande. I ett privat fastighetsbolag vill man hellre veta om fastigheten ligger i ett separat bolag eller inte. 

Oavsett vilka behov din verksamhet har så börjar allting med en strukturerad fastighetsbeskrivning. Datakvaliteten säkras genom en strikt inmatningskontroll för att verifiera en driftsäker framtid.
Oavsett komplexiteten på dina miljöer ska det vara enkelt för alla inblandade att se och förstå vad som behöver göras. Det säkerställer vi genom ställa in ert eget interna språk.
Genom struktur skapar vi en tydlig överblick.