Steg1 - Fastighetsbestånd

Komplexa byggda miljöer kräver ett smart förvaltningssystem. I steg ett speglar vi strukturen i ert fastighetsbestånd efter era förutsättningar, oavsett hur det ser ut.

Fastighetsbestånd

Fastighetsstrukturer ser olika ut, organisationer skiljer sig åt och det interna språken är nästan alltid olika. Vårt fokus är att sätta just din förvaltning i system, efter din organisations förutsättningar, och med ert interna språk. Du bestämmer om fastighetsbeståndet ska beskrivas detaljerat eller övergripande och om det ska spegla er organisationsindelning eller följa fastighetsstrukturen, eller både och.

Behovsanalys

I en kommun är det ofta viktigt att skilja lokaltyper åt, såsom skola, idrottshall och liknande. I ett privat fastighetsbolag vill man hellre veta om fastigheten ligger i ett separat bolag eller inte. 

Det är viktigt att strukturen blir rätt och att ni får in rätt areabegrepp och de rätta koderna, såsom CoClass och AFF. Datakvaliteten säkras genom en strikt inmatningskontroll.
Oavsett komplexiteten i din byggda miljö ska det vara enkelt för alla inblandade att se och förstå vad som behöver göras. Det säkerställer vi genom ställa in ert eget interna språk.
Genom struktur skapar vi en tydlig överblick.