Steg 3 - Ärendehantering

I steg tre sätter vi upp ärendehanteringen och höjer NKI. Ärendehanteringen håller ordning på allt som ska göras och det är genom ärendena som kunderna kan uttala sina önskemål och ta del av efterfrågad service och återkoppling.