Steg 4 - Underhållsplanering

Det fjärde steget i systeminförandet tar upp de stora kostnaderna. Det handlar om utförande av underhåll och en tydlig och bra planering på kort och lång sikt.

Underhållsplanering

Underhållet delas upp i det löpande / förebyggande underhållet, och det långsiktiga planerade underhållet. För det förebyggande underhållet är målsättningen att skapa en jämn arbetsbelastning över året. Åtgärdspunkterna kan läggas upp både detaljerat per objekt eller mer övergripande per byggnad.

Det långsiktiga underhållet kan också planeras på detaljnivå eller övergripande, beroende på era behov och vilket fastighetsdata ni har tillgång till. Oavsett nivå så kan du alltid få en god överblick och därigenom fatta rätt beslut.

Systemet hjälper dig arbeta effektivt och resurssparande.

Behovsanalys planerat underhåll

Vill ni jobba med egen klassning av åtgärder eller nyttja AFF, CoClass eller K3? Behovsanalysen tar utgångspunkt i två tydliga delar - vilket indata har vi tillgång till, och vilka krav som ställs i budgetmodellen. Målet är en tydlig och bra balans - där ni kan se vad som ska göras och samtidigt hålla systemet uppdaterat. Ser ni ett värde av uppföljning av utfall direkt i systemet så integrerar vi er leverantörsreskontra. 

Genom bra planering kan du räkna på och samordna gemensamma projekt och enklare styra verksamheten åt rätt håll.