Steg 4: Underhållsplanering

Det här steget i systeminförandet berör de stora kostnaderna. Det tydliggör vi med en bra underhållsplanering.

Underhållsplanering

Underhållet delas upp i det löpande, förebyggande underhållet, och det långsiktiga planerade underhållet. För det förebyggande underhållet är målsättningen att skapa en jämn arbetsbelastning över hela året. Åtgärdspunkterna kan läggas upp både detaljerat per objekt eller mer övergripande per byggnad.

Det långsiktiga underhållet kan också planeras på detaljnivå eller övergripande, lite beroende på vilket fastighetsdata ni har tillgång till. Oavsett nivå så kan du alltid få en god överblick och därigenom fatta rätt beslut.

Behovsanalys planerat underhåll

Vill ni jobba med egen klassning av åtgärder eller nyttja AFF, CoClass eller K3? Behovsanalysen tar utgångspunkt i två tydliga delar - vilket indata har vi tillgång till, och vilka krav ställs i budgetmodellen? Målet är en tydlig och bra balans - där ni kan se vad som ska göras och samtidigt hålla systemet uppdaterat.

Behovsanalys förbyggande underhåll och myndighetsbesiktningar

Hur vidmakthåller vi funktion istället för att återupprätta den? Viktiga frågeställningar att besvara är vilka delar som kan hanteras av egen personal och vilka delar som måste läggas ut externt? Vi tar också upp frågan om myndighetsbesiktningar och egenkontroller.  

Med vårt system kan du arbeta effektivt och resurssparande. Genom långsiktig planering kan du räkna på projekt, vilket ger dig möjlighet att styra din verksamhet åt rätt håll.