Underentreprenör

Oavsett om er strategi är att utackordera allt arbete i fastigheterna eller om ni bara tar in specialistkompetens, så är det viktigt att underentreprenörer kan kommunicera med systemet.

Underentreprenörens roll i systemet

Som hyresvärd har du behov att ta in mer eller mindre omfattande hjälp.
Det kan handla om driftteknikersysslor eller hjälp från specialiserade leverantörer.
Oavsett omfattning ger LEB er förutsättningarna till ett effektivt samarbete.

Ligger hela driften utlagd på en underentreprenör med sitt eget ärendesystem så går vårt system att integrera. Det gör att ni som fastighetsförvaltare alltid har full koll på vad som händer i den byggda miljön.

Huvudegenskaper

  • Underentreprenörerna jobbar som personal, men med egen behörighet
  • Kommunikation med Smartmail, via webbgränssnitt eller systemintegration
  • Hantering av såväl felanmälningar, tillsyn och skötsel som beställningar från hyresgästerna

Vill du veta mer?