Planerat underhåll

Även med ett bra förebyggande underhåll så behöver ofta något mer göras. Få full kontroll med vår modul Planerat underhåll.

Rätt insats vid rätt tid

Genom en kombination av förebyggande och planerat underhåll får du rätt förutsättningar för att skapa en jämn kostnadsfördelning mellan åren. Det planerade underhållet ger dig en bra överblick och möjlighet att ta rätt beslut kring vilka åtgärder som ska prioriteras.

Så fungerar det

En vanlig modell är att skapa en byggnad med en bra grundplanering av vanliga underhållsåtgärder. Genom att klassificera åtgärderna med AFF-koder, CoClass eller enligt er K3-modell så får du goda underlag för beslut och statistik. Byggnadens underhållsplan kopieras sedan ut till andra byggnader där finjustering görs.

När en underhållsåtgärd ska verkställas skapas ett ärende. Ärendet kan i sin tur tilldelas en underleverantör eller en intern projektledare. När ärendet återrapporteras uppdateras underhållsplanen och ett nytt underhållsintervall börjar ticka. 

Det planerade underhållet kan hanteras på detalj- eller övergripande nivå, beroende på vilken information som finns tillgänglig.


  • Underhållsbesiktningar för att effektiv uppstart
  • Lägenhets-/lokalbesiktningar med restvärdesdebitering
  • Vrid och vänd på underhållsplanen med listor och diagram
  • Möjlighet till budgetlås och integration med budgetsystem
  • Registrera utfall eller importera från leverantörsreskontran
  • Enkel uppräkning av prislistor
  • Samordning av underhållsprojekt med gemensam ekonomi

Alla våra moduler

Se alla lösningar

Vill du veta mer?