Ett rollbaserat system

Är du fastighetschef, förvaltare, drifttekniker, hyresadministratör eller har du en annan roll som behövs för en fungerande fastighetsförvaltning. Då är LEB rätt system!

Alla roller i samma system

En central egenskap i LEB är möjligheten för hela förvaltningen att arbeta i samma system oavsett yrkesroll. Det gör att var och en kan se verksamheten utifrån samma grund av information, men anpassat till varje medarbetares perspektiv. Samma förhållningssätt gäller externa användare i form av hyresgäster och underentreprenörer. 


Huvudegenskaper

  • Varje användare knyts till en eller flera yrkesroller, vilket styr behörigheten i systemet.
  • Varje individ kan anpassa användargränssnittet till att passa den egna yrkesrollen.
  • Stöd även för externa roller, som hyresgäster, underentreprenörer och allmänheten.


Välj ”Varför LEB” i menyn och hitta din roll!

Vill du veta mer?