Tillsyn & skötsel

Hantera problemen innan de uppstår. Vår modul för Tillsyn & skötsel & (förebyggande underhåll) hjälper dig.

Tillsyn & skötsel

En effektiv tillsyn & skötsel skapar hög kvalitet i leverans av lokaler och bostäder, samt gör att ni kan ha en hållbar hantering av resurser. Vårt system ger dig full kontroll så att större och akuta fel kan ersättas med kontrollerade byten och reparationer.

Så fungerar det

Du använder färdiga eller egna underhållskoder och kopplar dem till valfria delar i den byggda miljön.

Därefter får berörda drifttekniker/fastighetstekniker varje vecka en lista med punkter över vad som ska utföras. Listan bockas av direkt i mobilen och du kan med en knapptryckning göra ett felanmälanärende när du ser ett problem. Ärendet kan enkelt omvandlas till ett fakturerbart jobb.

Med LEB har du full koll. Akuta fel kan ersättas med kontrollerade byten och reparationer, i god tid.

Huvudfunktioner

  • Definiera egna underhållskoder eller använd nya/gamla AFF
  • Skapa snabbt en underhållsplan utifrån byggnadsmallar
  • Hantera avvikande intervaller och priser på speciella åtgärder
  • Gör undantag från intervaller utifrån årstider eller resurstillgång
  • Planera grafisk med "Drag&Drop" för jämn arbetsbelastning
  • Autotilldela jobben till byggnadernas tekniker eller till specialist
  • Varje tekniker kan ha en vikarie som får jobben vid frånvaro
  • Planera tiden för underhållsåtgärderna och justera efter utfallet
  • Skapa enkelt en felanmälan / beställning från en kontrollpunkt
  • Följ upp och ta ut statistik listform och och diagram

Alla våra moduler

Se alla lösningar

Vill du veta mer?