Steg 5 - Energiuppföljning

I det femte steget tittar vi på energiuppföljningen. Den ger en tydlig effekt både ur ett ekonomiskt- och ett hållbarhetsperspektiv. Vi fastställer uppföljningsbehoven , de långsiktiga sparmålen och det eventuella behovet av vidaredebitering.

Energiuppföljning

Genom att prioritera insatser kan du sätta rimliga sparmål och uppnå era hållbarhetsmål.
Manuella eller automatiska mätaravläsningar ger underlag för analys, budget och vidaredebitering till kund via hyresavtalen.

När du har en tydlig lägesbild kan du analysera, planera framåt och fatta hållbara beslut för din verksamhet.