Steg 5: Energiuppföljning

Energiuppföljningen ger en tydlig effekt ur både ekonomiskt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv och är vårt sista steg i systeminförandet. LEB hjälper dig att analysera energiuppföljningen, vilket gör att du kan hålla koll på de långsiktiga sparmålen.

Energiuppföljning

Genom att prioritera insatser kan du sätta rimliga sparmål för att uppnå era hållbarhetsmål.
Samma data ger underlag för en automatisk debitering till kund och gör avtalshanteringen smidig.
När du har en tydlig lägesbild kan du analysera, planera framåt och fatta hållbara beslut för din verksamhet.