Myndighetsbesiktning

Med vår modul för besiktningar och egenkontroller får du bra kontroll. Vi hjälper dig att hålla koll på alla myndighetskrav.

Missa inga besiktningar

Fastighetsägare får mer och mer ansvar att redovisa för myndigheter kring funktioner med hög säkerhets- eller miljöbetydelse. Systemet hjälper dig att hålla ordning på vad som ska göras och när, och genererar beställningar till interna eller externa utförare samt ser till att återrapporteringen kommer in.

Så fungerar det

LEB hanterar valfritt antal besiktningstyper med olika klassning, utförare och intervallängd. Varje besiktning kopplas till den byggda miljön. Du får i god tid innan besiktningstillfället ett ärende för genomförande och möjlighet till beställning av extern utförare.

Varje besiktningstillfälle loggas separat och en besiktningshistorik byggs upp inklusive kopplade protokoll från respektive besiktningstillfälle.

Lägg egenkontroller på drifttekniker eller interna specialister. Ta hjälp av externa utförare där ni saknar egen kompetens eller certifiering.

Huvudfunktioner

  • Meddelar när besiktningstillfällena närmar sig
  • Skiljer på godkända respektive underkända besiktningar
  • Genererar besiktningsärenden till interna / externa utförare
  • Hanterar valfritt antal besiktningstyper och egenkontroller
  • Håller ordning på besiktningsresultat från varje unikt tillfälle


Alla våra moduler

Se alla lösningar

Vill du veta mer?