Aktörer

Minska gapet mellan fastighetsförvaltningens olika roller och aktörer. LEB gör det lätt för alla aktörer att samarbeta.

Alla aktörer i ett register

Vi har valt att samla alla aktörer, såväl fysiska som juridiska personer, i ett och samma register. En aktör kan till exempel vara en personal som använder systemet, en leverantör, en bostadshyresgäst eller en kontaktperson på ett lokalkontrakt. 


Två nav

Vi brukar prata om två "nav" i fastighetsförvaltning. Det ena är fastighetsbeståndet med den byggda miljön. Det andra är alla företag och personer som berörs. Vi kallar dem för aktörer. Alla processer som ett fastighetsförvaltande företag jobbar efter varje dag har en tydlig koppling till det ena eller till bägge av dessa två nav.

Varje aktörstyp har sin anpassade tillgång till systemet. En hyresgäst har "Mina sidor" och en leverantör kan se sina tilldelade ärenden.

Alla våra moduler

Se alla lösningar

Vill du veta mer?