Ärenden

En bra ärendehantering är hjärtat i varje kundrelation. Vår ärendehantering är därför hjärtat i systemet.

Ärendehantering

I en fungerande fastighetsförvaltning är strömmen av uppgifter som måste genomföras alltid pågående. Allt som görs behöver kvalitetsäkras, dokumenteras och kommuniceras. Till stöd finns vår ärendemodul – vilket i många fall är den viktigaste rutinen inom en väl fungerande fastighetsförvaltning. 

Kunder registrerar ärenden i kundwebben, kundtjänst bevakar vad som kommer in och jobben fördelas ut automatiskt eller manuellt.

En smidig ärendeprocess hjälper dig att hålla ihop aktiviteter mellan kunder, personal och leverantörer. 

Huvudfunktioner

 • Hantering av upp till 5000 nya ärenden per dag med full prestanda
 • Valfritt antal ärendetyper, t.ex. felanmälningar, tillsyn & skötsel, besiktningar, beställningar och frågor
 • Konfigurerbart processflöde med logg över status och ärendeägande vid varje tillfälle
 • Koppla dokument till ärenden, t.ex. foton, inskannade bilagor och protokoll
 • Avstämning mot avtalens gränsdragningslistor i samband med registrering
 • Integrerat med fastighets-, kund- och leverantörsregister med koppling till ramavtal
 • Möjlighet till separat prioritering, budgetering samt planering av varje ärende

Smidig dialog

 • Access utifrån via kundwebb eller smartphone för utförare
 • Enkel kommunikation med kunder och utförare via mail och SMS
 • Obegränsad ärendedialog där alla inblandade kan skriva tidsstämplade inlägg
 • Meddelande till ansvarig när ett ärendes hanteringstid passerat era uppställda mål

Kostnadsuppföljning

 • Hantering av kostnader för nedlagd tid, beställningar, material samt resekostnader
 • Hantering av fastprisjobb med lyftplaner
 • Importeras kostnader från din leverantörsreskontra för vidarefakturering till kund
 • Enkel uppföljnings med summering av nedlagda resurser och upparbetningsgrad

Fakturering

 • Effektiv attestfunktion där nedlagd tid och andra kostnader kan justeras
 • Möjlighet att samfakturera många ärenden på en faktura
 • Preliminärfakturering för att granska faktura innan den blir skarp
 • Stöd för autogiro och e-faktura, t.ex. Svefaktura. Stöd för BGC-invoice och InExchange
 • Stöd för tidsstyrda och avvikande adresser
 • Stöd för olika prislistor och  rabatter/påslag för olika kunder och hyresgäster

Läs mer om vår Kundreskontra

Alla våra moduler

Se alla lösningar

Vill du veta mer?