Ärenden

En bra ärendehantering är hjärtat i varje kundrelation. Vår ärendehantering är därför hjärtat i systemet.

Ärendehantering

I en fungerande fastighetsförvaltning är strömmen av uppgifter som måste genomföras alltid pågående. Allt som görs behöver kvalitetsäkras, dokumenteras och kommuniceras. Till stöd finns vår ärendemodul – grunden för den viktigaste rutinen inom en väl fungerande fastighetsförvaltning. 

Kunder registrerar ärenden i kundwebben, kundtjänst eller systemregler bevakar vad som kommer in och jobben fördelas ut automatiskt eller manuellt.

En smidig ärendeprocess hjälper dig att hålla ihop aktiviteter mellan kunder, personal och leverantörer. 

Huvudfunktioner

 • Upp till 5000 nya ärenden per dag med full prestanda
 • Valfria ärendetyper som felanmälan, beställning och fråga
 • Konfigurerbart processflöde med statuslogg
 • Ansvarskontroll mot avtalens gränsdragningslistor
 • Integrerat med leverantörsregister och ramavtal
 • Möjlighet till separat prioritet och budget för varje ärende

Smidig dialog

 • Access utifrån via kundwebb eller Smartphone för utförare
 • Återkoppling till kunder och utförare via mail och SMS
 • Obegränsad ärendedialog med tidsstämplade inlägg
 • Koppling av foton, inskannade bilagor och protokoll
 • Uppföljning av ledtider och regler för SLA

Kostnadsuppföljning

 • Hantering av kostnader för nedlagd tid, beställningar, material samt resekostnader
 • Hantering av fastprisjobb med lyftplaner
 • Hämta kostnader från din leverantörsreskontra för vidarefakturering
 • Smidig summering av nedlagda resurser och upparbetningsgrad

Fakturering

 • Attestfunktion med enkel möjlighet till justering
 • Samfakturering av många ärenden på en faktura
 • Förhandsgranskning av preliminära fakturor
 • Stöd för autogiro, BGC-invoice, Svefaktura och andra e-fakturalösningar
 • Stöd för tidsstyrda och avvikande adresser
 • Stöd för kundunika prislistor och  rabatter/påslag

Läs mer om vår Kundreskontra

Alla våra moduler

Se alla lösningar

Vill du veta mer?