Steg 2 - Avtalsadministration

När fastighetsbeståndet dokumenterats är det dags för steg två. Vi börjar med intäkterna och ansluter den första förvaltningsprocessen - det betyder Avtalsadministrationen

Avtalsadministration

Tillsammans med kundreskontramodulen hanterar Avtalsmodulen alla typer av avtal som kräver någon bevakning. LEB ger dig alla funktioner för komplex hyresberäkning och fakturering. Systemet ger din organisation förbättrad överblick, tydlig struktur och alla avtalstyper samlade på ett ställe. 

Behovsanalys avtal

I behovsanalysen av avtalsadministrationen går vi igenom alla era förekommande avtalstyper, avtalsvillkor, beräkningsmodeller, gränsdragningslistor och avtalsmallar. Vi utreder vilka roller och personer som ingår i avtalsadministrationen och knyter ihop integrationen till ekonomisystemet. Vi fastställer rutinen för vakanshantering.

En tydlig uppföljning av förfallostrukturer och andra nyckeltal är en förutsättning för ekonomiskt effektiv avtalsförvaltning.

Behovsanalys avisering

Resultatet av avtalsfaktureringen (för många samma sak som hyresaviseringen) landar i vår kundreskontra. På vägen dit konteras intäkterna. I detta steg ser vi över vilken typ av ekonomisystemintegration ni behöver och vi bestämmer hur detaljerad information ni vill överföra till ekonomisystemets huvudbok. Vi fastställer hur ni vill hantera aviutskrifter, e-fakturor, betalningar och påminnelser. Vill ni hellre använda ert ekonomisystems kundreskontra så går det utmärkt.monica

”Vi upphandlar våra system via LOU och LEB har vunnit två gånger i rad, vilket vi är glada över. Vi har stora volymer av både inhyrningsavtal och uthyrningsavtal och LEB har klarat att konfigurera sitt system efter våra behov.
Vi har inhyrningsavtal med hundratals olika hyresvärdar och där har LEB:s flexibilitet kring spegling av olika avtalsklausuler och beräkningsregler varit avgörande för att vi skulle få kontroll på alla inkommande hyresavier.
Att det sedan går fort att avisera våra 11000 egna uthyrningsavtal avseende lokaler och bostäder har ju varit en stor bonus.”

Monica Lingnert
Systemförvaltare Stockholm stad