Ledning

Vår ledningsmodul kan generera rapporter, diagram och nyckeltal för smidig översikt och informerade beslut.

Integrerad ledningsmodul

Ledningsmodulen ger dig bättre överblick. Information kopplas till förvaltningen på ett systematiskt sätt och hjälper dig att ta ut prognoser för verksamhetens olika delar. Ta kontroll över intäkter och utgifter eller få fram energiunderlagen till ledningsmötet. Oavsett vilka strategiska beslut du behöver ta, kan ledningsmodulen hjälpa dig.

Ett anpassningsbart system

Vår ledningsmodul konfigureras utifrån era specifika förutsättningar. Modulen möjliggör att du som användare själv kan skapa en personlig startsida med det innehåll som passar just dig och den verksamhet du leder. Utefter behov kan du generera diagram och tillhörande nyckeltal för alla sidor i systemet. En anpassad överblick skapar förutsättningar för snabba beslut och långsiktig planering.

Systemet har en inbyggd rapportgenerator där du enkelt kan ta fram specialanpassade rapporter för exempelvis presentationer eller kundmöten.

Huvudfunktioner

  • Anpassningsbart personlig dashboard 
  • Diagram till alla sidor i systemet
  • Enkelt att ta fram önskade nyckeltal
  • Länk till dina viktigaste webbsidor
  • Specialbyggda rapporter för tydliga affärsdokument

Alla våra moduler

Se alla lösningar

Vill du veta mer?