Ledning

Vår ledningsmodul kan generera rapporter, diagram och nyckeltal för smidig översikt och informerade beslut.

Integrerad ledningsmodul

Vår modul ger dig bättre överblick. Information kopplas till förvaltningen på ett systematiskt sätt och kan hjälpa dig att ta ut prognoser för verksamhetens olika delar. Ta kontroll över intäkter och utgifter eller få fram energiunderlagen till ledningsmötet. Oavsett vilka strategiska beslut du behöver ta, kan ledningsmodulen hjälpa dig.

Ett anpassningsbart system

Vår ledningsmodul konfigureras utifrån era specifika behov. Modulen möjliggör att du som användare själv kan skapa en personlig startsida med det innehåll som passar just dig och den verksamhet du leder. Utefter behov kan du generera diagram och tillhörande nyckeltal för alla sidor i systemet. En anpassad överblick skapar förutsättningar för snabba beslut och långsiktig planering.

Systemet har en inbyggd rapportgenerator där du enkelt kan ta fram specialanpassade rapporter för exempelvis presentationer eller kundmöten.

Huvudfunktioner

  • Anpassningsbart dashboard 
  • Specialanpassade rapporter
  • Diagram till alla sidor i systemet
  • Enkelt att ta fram önskade nyckeltal

Alla våra moduler

Se alla lösningar

Vill du veta mer?