Mertjänster

Vi sätter din förvaltning i system och att vi gör det genom att lyssna och sedan konfigurera ett fastighetssystem inom ramen för vår standard, med hur gör vi om det inte räcker?
Det är då våra tjänster kommer in i bilden. Vi som arbetar på LEB har antingen en bakgrund inom fastighet eller IT och vi erbjuder ett antal tjänster som vi med egen eller extern personal kan tillhandahålla.

Kundunika anpassningar och integrationer

Ibland vill du ha systemfunktionen på ett sätt som ingen annan tänkt på. I LEB finns det mycket bra möjligheter att göra kundanpassningar utan att riskera framtida uppgraderingsproblem.

En anpassning du beställt av oss lever inom ramen för våra andra funktioner och följer automatiskt med i kommande versioner. Den vanligaste typen av kundanpassning är olika former av integrationer med andra system, men varför begränsa sig till det? Fler och fler tänker datadrivet, dvs låt informationen från din förvaltning driva systemet framför sig. Kanske har du hört talas om Internet of Things (IoT)? Det handlar om att låta din fastighetsteknik prata med LEB och tala om när något behöver åtgärdas.

Resursstöd

Ibland är det bara för mycket att göra. Kanske har ni köpt upp ett nytt fastighetsbestånd som måste in snabbt i systemet. Kanske ska en hyresadministratör gå på föräldraledighet, eller en systemförvaltare på långsemester. Kanske behöver data flyttas/migreras från gamla system till LEB, eller så behöver ni städa i data som redan finns. Eller så behöver ni bara någon att hålla i handen och som kan hjälpa er utvecklas i användandet av LEB under en period av många nya medarbetare eller nytt bestånd. Oavsett vad så kan vi systemet och vi kan hjälpa till.

Systemförvaltningsstöd

I en större organisation finns det normalt både systemförvaltare och systemägare som jobbar enligt någon av de etablerade förvaltningsmodellerna. I en lite mindre organisatorn är det inte lika självklart även om behovet finns även där. Här kan LEB hjälpa till. Vi agerar som systemförvaltare och för dialogen som behövs för en fungerande systemförvaltning. Vi administrerar tillkommande och avgående användare, vi fångar upp behov och vi för dialogen med LEB:s kundtjänst. Vissa kunder har en dag i månaden, andra ett par dagar i veckan.

Utbildning

Utbildning ingår naturligt i alla införandeprojekt, men hur blir det sen? Hos LEB har vi kunskap om just din unika systemkonfiguration och utifrån den en god kunskap om hur just din organisation arbetar.

Ibland behövs en större insats när du tagit över ett antal fastigheter och personal, men oftast handlar det om att ha en bra strategi för att löpande utbilda ny personal och för hjälpa befintliga medarbetare att ta nästa steg. Vi erbjuder därför såväl skräddarsydda lärarledda utbildningar som videoproduktioner och digitala kurser. Vill du hoppa över kurserna och istället fråga oss när det är något du undrar så har vi vår tjänst handhavandestöd.

Processkartläggning och lathundar

Även i ett standardsystem som konfigurerats för att passa er verksamhet perfekt så går det att jobba på olika sätt och på olika djup. Vem ska göra vad, när det ska det gjort och hur vet jag att det blir klart? Vad får inte missas?

Vi hjälper dig gärna att sätta upp en bra grund för dina arbetsprocesser och hur de mappar mot systemet. När vi har processerna på plast så dokumenterar och kompletterar med lathundar som du når direkt inifrån systemet.

DBA och Handhavandestöd

All våra kunder har ett underhållsavtal som ger rätt till de senaste systemversionerna och till hjälp av vår kundtjänst om något skulle krångla. Ditt underhållsavtal kan kompletteras med databasadministration ifall ni saknar egen DBA-kompetens samt handhavandestöd. Med handhavandestöd så får du hjälp när du behöver det direkt av vår kundtjänst.

Rapporter

Få saker är så efterfrågade som en bra rapport. I LEB har du stora möjligheter att göra rapporter själv, men har du inte tiden så hjälper vi dig. Vi har också något vi kallar specialrapporter. Det är avancerade rapporter som blandar bilder, tabeller, diagram med mera för att göra attraktiva sammanställningar inför ett kundmöte eller en ledningsgrupp. Självklart tillåter vårt system också att du jobbar med externa rapportverktyg, såsom Microsoft Power BI.

Slipp egen IT – använd lebcloud.se

Vi ser en växande skara av våra kunder som hellre vill använda vår molntjänst för sitt fastighetssystem istället för att ha egen serverdrift.

Som en av få leverantörer klarar vi att leverera vårt system såväl ”On Prem” som ”in Cloud”. Väljer ni molnet så har vi vår egen molntjänst lebcloud.se eller så använder ni någon av de större aktörerna, som Amazon AWS eller Microsoft Azure.

Vi har också möjlighet att installera i hybridplattformar där vissa delar, till exempel databasen, ligger i molnet medan resten av systemet stannar kvar på marken i egen servermiljö.


För våra offentliga kunder är det bra att känna till att vår egen molnlösning, lebcloud,se, driftas helt och hållet i Sverige.