Avtalsmallar

Aldrig en saknad avtalsmall. Koppla ihop LEB med Fastighetsägarna dokument.

Vår integration med Office 365 låter dig göra egna mallar till alla moduler i systemet. Om du har avtalsmallar från Fastighetsägarna dokument så fylls de automatiskt med en knapptryckning. När nya mallar blir tillgängliga så får du tillgång till dem direkt.

gis_ikon

Visualisera på en karta var du har pågående uppdrag, underkända myndighetsbesiktningar eller vakanser.

Läs mer
ritning_ikon

Spara tid genom att använda våra integrationer med marknadens olika ritningssystem.

Läs mer
inexchange

Vi har integrationer till flera fakturaväxlar och kan ta emot betalningar på många olika format, såsom BgMax eller LB.

Läs mer
ekonomi_ikon

Den vanligaste integrationen vi sätter upp är den till ett ekonomi- och redovisningssystem.

Läs mer
Fastighetsägarna

Aldrig en saknad avtalsmall. Koppla ihop LEB med Fastighetsägarna dokument.

Läs mer
office365

Importera och exportera till och från Excel. Skapa brev och andra dokumentmallar i Word och fyll på med data från LEB.

Läs mer
SAML

Integrera BankID, SAML, och Office 365.

Läs mer
Bisnode

Att alltid har rätt adress till dina hyresgäster och är proffsigt och borgar för smidig fakturering och betalning.

Läs mer
datalager & bi

Integrera LEB med ert datalager och er integrationsplattform. Knyt ihop era olika system eller få en tidsaxel på all information.

Läs mer
metry

Automatisk avläsning från SÖ-system, IoT-enheter, energileverantörer eller från olika uppsamlingsföretag.

Läs mer
visma

En integration med ert lönesystem gör att tid bara läggs på ett ställe.

Läs mer