Media

Hitta dina högförbrukare, sätt upp sparmål och se till att debiteringen görs enkelt och korrekt.

Media & energiuppföljning

I en hållbar fastighetsförvaltning så är en fungerande mediauppföljning ett måste. Många system stannar där, men LEB tar steget vidare med en sparmålshantering där du själv kan sätta upp mål för hela beståndet eller för enskilda byggnader. 

I vårt system är det möjligt att återspegla såväl de enkla som de mest komplicerade mätarstrukturerna. Du definierar de energislag som ska mätas och hur de förhåller sig till varandra.

Vidaredebitering

En mediaförbrukning uttrycks i olika enheter. Lägger du till tariffer så kan den också uttryckas i kronor. Med det jobbet gjort kan du få ett helautomatiskt flöde från avläsning hela vägen ut till kundfakturor och avier.

Med vår grafiska analys hittar du snabbt de byggnader som sticker ut och som kräver åtgärder.

Huvudfunktioner

  • Hämta avläsningar från SÖ-system, från energiuppsamlingsföretag eller från din energileverantör
  • Registrera avläsningar manuellt i din Smartphone
  • Interpolera mellan avläsningstillfällen för jämförbara kurvor
  • Stöd för rullande budget och prognos i förbrukning och kronor
  • Stöd för komplexa strukturer och virtuella beräkningsmätare
  • Sparmålshantering med övergripande och nedbrutna mål
  • Helautomatisk vidaredebitering från avläsning till hyresgäst

Alla våra moduler

Se alla lösningar

Vill du veta mer?