Media

Hitta dina högförbrukare, sätt upp sparmål och se till att debiteringen görs enkelt och korrekt.

Media & energiuppföljning

I en hållbar fastighetsförvaltning så är en fungerande mediauppföljning ett måste. Många system stannar där, men LEB tar steget vidare med en sparmålshantering där du själv kan sätta upp mål för hela beståndet eller för enskilda byggnader. 

I vårt system är det möjligt att återspegla såväl de enkla som de mest komplicerade mätarstrukturerna. Du definierar de energislag som ska mätas och hur de förhåller sig till varandra.

Vidaredebitering

En mediaförbrukning uttrycks i olika enheter. Lägger du till tariffer så kan den också uttryckas i kronor. Med det jobbet gjort finns en automatisk överföring till vår avtalsmodul med ett helautomatiskt flöde från avläsning till kundfaktura/avi.

Med vår grafiska analys hittar du snabbt de byggnader som sticker ut och som kräver åtgärder.

Huvudfunktioner

  • Registrera avläsningar direkt i din mobil
  • Hämta avläsningar från SÖ-system, från energiuppsamlingsföretag eller från din energileverantör
  • Interpolera mellan avläsningstillfällen för jämförbara kurvor
  • Rullande budet och prognosstöd
  • Stöd för komplexa strukturer och virtuella mätare
  • Sparmålshantering övergripande och nedbrutna mål
  • Helautomatisk vidaredebitering från avläsning till hyresgäst

Alla våra moduler

Se alla lösningar

Vill du veta mer?