LEB användarförening

LEB användarförening erbjuder en fantastiskt möjlighet att samverka med branschkollegor och tillsammans vara med och påverka så att framtidens fastighetssystem klarar precis det som krävs.

Camilla_Andersson SV

"För mig är det självklart att man är med i användarföreningen. På så sätt kan du nätverka, kroka arm och dessutom påverka systemutvecklingen tillsammans med andra användare. Där kan vi tillsammans ta upp frågor som man sitter och funderar på hemma på kammaren. Ofta är det fler än du som tänker samma sak och då diskuterar vi det tillsammans.

Det är också ett sätt att nätverka med andra användare kring vilka frågor som är aktuella hos dem och hur de använder systemet och vilka lösningar de har gjort."

Camilla Andersson, styrelseledamot i användarföreningen

Stadgar L.E.B Användarförening 

1. Föreningens namn är L.E.B Användarförening. 

2. Föreningen är öppen för företag/organisationer i Sverige som har L.E.B System installerat. 

3. Syftet med föreningen är att främja erfarenhetsutbyte mellan olika medlemsföretag, samt fungera som en dubbelriktad informationskanal mellan medlemsföretagen och leverantören. 

4. Föreningen skall på så sätt, dels verka för bättre kundinflytande på L.E.B:s vidareutveckling, dels verka för bästa tänkbara informationsspridning från leverantör till medlemsföretag. 

5. Användarföreningens styrelse skall hålla minst två protokollförda samverkansmöten per år med L.E.B System:s kontaktpersoner, ett på våren och ett på hösten. På hösten kallas till ett separat årsmöte med samtliga medlemmar. På årsmötet väljs ledamöter till ny styrelse. 

6. Valberedning består av två personer som utses under årsmötet. Dessa har till uppgift att till kommande årsmöte ge förslag på ny styrelse. Denna kan tillsättas vid behov. 

7. Föreningen skall ha en styrelse med följande sammanfattning och succession: 

  • Styrelsens sammansättning är tre personer. 
  • Ordförande väljs på 1 år. Ordförande väljs av årsmötet. 
  • Övriga ledamöter väljs på 2 år. Övriga ledamöter väljs på udda respektive jämna år. 
  • Styrelsen har rätt att adjungera övriga ledamöter vid behov under löpande verksamhetsår. 

8. L.E.B System ställer upp med administrativa resurser, enligt styrelsens önskemål. 

9. Då medlemmar ej betalar medlemsavgift till föreningen bidrar varje medlemsföretag med sin tid vid årsmöte och arbetsgrupper. 

10. Istället för tidigare modulansvariga så kallas man till olika arbetsgrupper. 

11. Dessa stadgar kan endast förändras på årsmötet eller vi extra stämma. 2/3 majoritet krävs för att vinna laga kraft vid beslut. Vid rösträkning har varje medlemsföretag 1 röst.