LEB användarförening

LEB användarförening erbjuder en fantastiskt möjlighet att samverka med branschkollegor och tillsammans vara med och påverka så att framtidens fastighetssystem klarar precis det som krävs.

Camilla_Andersson SV

"För mig är det självklart att man är med i användarföreningen. På så sätt kan du nätverka, kroka arm och dessutom påverka systemutvecklingen tillsammans med andra användare. Där kan vi tillsammans ta upp frågor som man sitter och funderar på hemma på kammaren. Ofta är det fler än du som tänker samma sak och då diskuterar vi det tillsammans.

Det är också ett sätt att nätverka med andra användare kring vilka frågor som är aktuella hos dem och hur de använder systemet och vilka lösningar de har gjort."

Camilla Andersson, Ordförande i användarföreningen

Stadgar för LEB Användarförening 
1 Föreningens namn är LEB Användarförening. 

2 Föreningen är öppen för företag/organisationer i Sverige som har LEB systemet installerat. 

3 Syftet med föreningen är att främja erfarenhetsutbyte mellan olika medlemsföretag, samt fungera som en dubbelriktad informationskanal mellan medlemsföretagen och leverantören. 

4 Föreningen skall på så sätt dels verka för bättre kundinflytande på LEB,s vidareutveckling, dels verka för bästa tänkbara informationsspridning från leverantör till medlemsföretag. 

5 Användarföreningen skall hålla minst två protokollförda möten per år, ett på våren och ett på hösten. I samband med användarmötet på hösten skall ett årsmöte hållas. På årsmötet väljs ledamöter till ny styrelse för kommande period. 

6 Valberedningen består av två personer som utses under årsmötet. Dessa har till uppgift att, till kommande årsmöte ge förslag på ny styrelse. 

7 Föreningen skall ha en styrelse med följande sammansättning och succession: 

Styrelsen skall omfatta minst tre personer inklusive ordförande. Ordföranden väljs på 1 år. Övriga ledamöter väljs på två år. Övriga ledamöter väljs på udda respektive jämna år. Ordförande väljs av årsmötet. 

8 LEB ställer upp med administrativa resurser, enligt styrelsens önskemål. 

9 Dessa stadgar kan endast förändras på årsmötet eller vid extra stämma. 2/3 majoritet krävs för att vinna laga kraft vid beslut. Vid rösträkning har varje medlemsföretag 1 röst. 

10 Modulansvariga utses på användarmötet och väljs för period om två år.