Historik

Ibland får vi frågan vad LEB betyder. LEB är initialerna på företagets grundare Lars-Erik Bengtsson - en entreprenör som sedan början av 1960-talet har drivit framgångsrika bolag i fastighetssektorn.

Starten var en VVS-ingenjörsbyrå som genom Lars-Eriks känsla för rekrytering av kompetenta medarbetare växte till flera hundra anställda installationsprojektörer. LEB fick förtroende för att projektera de allra mest komplexa installationerna i Sverige, med uppdrag från både försvaret och Kungliga Byggnadsstyrelsen (senare Statens fastighetsverk, Vasakronan, Akademiska Hus och Specialfastigheter).

 

När IT, då kallat ADB, blev tillgängligt var Lars-Erik tidigt ute. Installationsprojektörerna sattes i skolbänken för att lära sig programmera och de mest intresserade medarbetarna bröts ut till en egen avdelning. Datorer importerades från USA och rutiner byggdes för rörberäkningar, kanalberäkningar, ljudberäkningar och värmebalansberäkningar. Ur den nya kunskapen växte idén om ett system för digital fastighetsförvaltning och i början av 1980-talet blev LEB först med en sådan produkt. Till att börja med tillgänglig för de kunder som tidigare anlitat LEB för installationsprojektering.

 

Fokuset för rutinerna låg förstås inom fastighetstekniken, men på mitten av 1980-talet utvecklades idén till ett beslut att bygga ett fristående fastighetsförvaltningssystem som förutom teknikrutiner också skulle innehålla de nödvändiga administrativa rutinerna för exempelvis avtalshantering och fakturering. Det blev startskottet för det som idag är L.E.B System AB - ett företag som 1990 separerades från projekteringsrörelsen och som idag helt fokuserar på att sätta sina kunders fastighetsförvaltning i system genom branschens mest anpassningsbara fastighetssystem.

 

Fastighetstekniken finns i företagets DNA och med de administrativa rutinerna erbjuder LEB ett brett affärssystem för fastighetsförvaltning med tillhörande tjänster. Systemet är idag inne på sin femte större systemgeneration. De kunder som har följt med oss genom åren har kunnat behålla sin information genom alla systemuppdateringar. Något som är mycket ovanligt i IT-branschen.

 

Välkommen till vår värld och till vår digitaliseringsresa på väg mot en alltmer hållbar och integrerad fastighetsförvaltning.