Fastigheter

Alla våra kunder har det gemensamt att de hanterar mängder av fastigheter - men där någonstans slutar likheterna.

Flexibel fastighetsstruktur

Alla verksamheter har olika behov och använder olika begrepp, därför är det viktigt med ett anpassningsbart fastighetssystem. I LEB konfigureras ert fastighetsregister med de begrepp och organisationsnivåer som ni använder. Vårt system anpassar sig efter er och inte tvärtom. 

Stöd för BIM

För en fastighetsförvaltning som sköter både drift och underhåll finns ett stort behov av detaljerad kunskap om fastigheterna. Att manuellt registrera detaljer kan gå bra om det handlar om byggnader som inte ändras så ofta, exempelvis bostadsbyggnader. Om beståndet däremot till största del består av lokaler så blir det lätt mycket jobb.

I LEB finns därför stöd att importera hela byggnadsinformationsmodeller (BIM) från olika former av ritningsverktyg via standarder som FastAPI och FI2-XML.


Använd CoClass och AFF för att klassificera din byggda miljö på ett standardiserat sätt. Komplettera med komponentavskrivning enligt K3 för ett enkelt underhållsarbete.

Huvudfunktioner

  • Matchar varje kunds organisationsstruktur och språkbruk
  • Starka funktioner för att att jobba med mallbyggnader
  • Kopplar användares behörighet till delar av beståndet
  • Integreras med BIM-lösningar via standards som FastAPI och FI2-XML
  • Kopplingsbart till kartor inklusive Lantmäteriets via Metria

Alla våra moduler

Se alla lösningar

Vill du veta mer?