Avtal

Vårt fastighetssystem ger dig full kontroll över ingångna avtal.

Håll koll på era avtal

När du ska hantera tusentals avtal är det viktigt att du har koll. Oavsett om det gäller hyresavtal, arrenden, tomträtter eller leverantörsavtal har du överblick och kan med lätthet koppla ihop olika avtal med varandra. Du får koll på dina vakanser både i m2 och i kronor, och systemet ser till att du automatiskt får påminnelser när det är dags att omförhandla. Med vår avtalsmodul har du helt enkelt koll.

Vi använder mallar till allt från avtal och gränsdragningslistor till enskilda beräknings- och kravmodeller. Det gör att administrationen blir smidig och att avtalen blir rätt.

Huvudfunktioner

 • Hantering av upp till 300 000 avtal med full prestanda
 • Koppla dokument till avtalen, t.ex. inskannade bilagor och underskrivna avtal
 • Gränsdragningslistor för jämförelse av avtal och som stöd i kundärendeprocessen
 • Hantering både av tillsvidareavtal och tidsbegränsade avtal
 • Notifiering till handläggare när ett avtal närmar sig sin löptid
 • Omfattande stöd för avtalsmodeller och egna avtalsmallar
 • Integrerat med Fastighetsägarna dokument, för branschens standardavtal
 • Automatisk uträkning av bevakningsdatum
 • Möjlighet att följa såväl ursprunglig som aktuell avtalsperiod
 • Hantering av flerdimensionell redovisning
 • Enkel preliminärberäkningsfunktion för kontroll av hyran
 • Hantering av huvudavtal och underavtal

Hyresobjekt

 • Hantering av hyresobjekt med koppling till ingående utrymmen
 • Stöd för nationella lägenhetsregistret
 • Hantering av vakanser i m² och i kronor
 • Lägenhetskort med alla ingående underhållsobjekt

Alla våra moduler

Se alla lösningar

Vill du veta mer?