Vi hjälper dig komma igång

Vi levererar inte bara ett system. Vi vill veta vilken effekt systemet ska ge hos er och hur era förutsättningar och möjligheter ser ut.

När vi har en helhetsbild kan vi sätta just din förvaltning i system.

ikv

"Med erfarenhet av många implementationsprojekt hos våra kunder vet jag att med en bra fastighets- och organisationsstruktur i grunden som speglas i systemet, så är det enkelt att komma vidare med övriga rutiner.

Fortsätt med avtal för att få intäkterna på plats och en bra ärendehantering för att få till dialogen med hyresgästerna med bra NKI som följd. Med intäkterna och kundrelationen på plats är det sedan läge att se över kostnadssidan. Här kommer underhålls- och besiktningsrutinerna in, tätt följt av energioptimeringen som stöd för en framtida hållbar förvaltning"

Ivan Kozlov LEB
Teamleader och projektledare