Vi hjälper dig komma igång

Vi levererar inte bara ett system. Vi vill veta vilken effekt systemet ska ge och hur just era förutsättningar och möjligheter ser ut.

När vi har en helhetsbild kan vi sätta just din förvaltning i system.

Väx in i systemet

Börja med de moduler där det är som mest tungjobbat idag. Komplettera med flera i takt med att ni spikar era processer. Vi konfigurerar modulerna efter det. Saknar ni färdiga processer så hjälper vi er komma igång men någon av våra standarduppsättningar.

Här hittar du en femstegsplan hur ett införande kan gå till för de vanligaste förvaltningsprocesserna.

Kunder som använder LEB

ikv

"Med erfarenhet av många implementationsprojekt hos våra kunder vet jag att med en bra fastighets- och organisationsstruktur i grunden som speglas i systemet, så är det enkelt att komma vidare med övriga rutiner.

Fortsätt med avtal för att få intäkterna på plats och en bra ärendehantering för att få till dialogen med hyresgästerna med bra NKI som följd. Med intäkterna och kundrelationen på plats är det sedan läge att se över kostnadssidan. Här kommer underhålls- och besiktningsrutinerna in, tätt följt av energioptimeringen som stöd för en framtida hållbar förvaltning"

Ivan Kozlov LEB
Teamleader och projektledare