Systemutvecklare legacy

L.E.B System utvecklar ett brett system för fastighetsförvaltning - något vi gjort i 30 år. Vi befinner oss i digitaliseringens tid och just nu bygger vi på den femte systemgeneration.