LEB:s grundare har lämnat oss

Lars-Erik Bengtsson, för många känd som LEB, har lämnat oss efter en tids sjukdom.

Lars-Erik var en entreprenör i dess bästa bemärkelse. Han startade sina första bolag på 60-talet och drev upp teknikkonsultbolaget L.E.B Consult, driftbolaget L.E.B Drift och fastighetsIT-bolaget L.E.B System, tillsammans med knappt 400 anställda. Lars-Erik hade en enorm nyfikenhet kring allt inom fastighet och efter att ha sålt konsult- och driftbolaget fokuserades det intresset på L.E.B System och ambitionen att bygga marknadens bästa fastighetssystem.
Även om Lars- Erik inte varit operativ i bolaget på många år så lämnar han ett tomrum efter sig. Lars-Erik brukade säga ”Jag är egentligen inte rädd för att dö – men jag har bara inte tid.” 

Nu har han tagit sig tid. Lars-Erik blev 86 år.