Effektivare ärendehantering

Genom ärendehanteringen i LEB fastighetssystem förenklar ni arbetet med ärenden både internt och gentemot era hyresgäster och leverantörer.

Genom att använda ärendehanteringsfunktionen i LEB fastighetssystem kan ni snabbt och enkelt skapa ärenden för både rutinunderhåll och felanmälningar. När ärendena kopplas till relevanta fastigheter och enheter blir det möjligt att ha full översikt över alla pågående och avslutade ärenden. Detta ger förvaltare och tekniker en tydlig struktur för att prioritera och fördela resurserna på ett effektivt sätt, vilket resulterar i minskad tid för ärendehantering och snabbare respons på underhållsbehov och felanmälningar.

En annan fördel med kopplingen mellan underhållsmodulen och ärendehanteringsfunktionen är möjligheten att följa upp och analysera ärenden. Genom att ha tillgång till data om ärendens status, tid för utförande och kostnader kan ni identifiera mönster och trender i underhållsbehoven samt effektivisera felhanteringsprocessen. Detta kan leda till bättre planering av framtida underhållsåtgärder, snabbare åtgärdande av fel och en mer proaktiv förvaltning av fastigheterna. Dessutom kan man generera rapporter och analyser för att få en överblick över underhållsprestandan och eventuella områden där förbättringar kan göras.

LEB fastighetssystem har en konfigurerbar ärendeprocess vilket erbjuder er att sätta upp systemet efter hur era processer ser ut. Via systemet kan ni definiera och anpassa processflöden, tilldela ansvariga personer, sätta deadlines och övervaka ärendens status. Detta underlättar effektiv kommunikation, spårbarhet och snabbare lösning av ärenden, vilket förbättrar fastighetsförvaltningens effektivitet och kundnöjdhet. Utöver detta erbjuder vi även flera tillval som underlättar er ärendehantering, ni kan tillexempel välja att lägga till checklistor baserat på vilken typ av ärende som registreras. LEB fastighetssystem tillåter er även att fakturera direkt från ärendet.

Genom att använda ärendehantering i LEB fastighetssystem får ni en strukturerad och effektiv hantering av både underhållsärenden och felanmälningar. Detta resulterar i snabbare respons, bättre resursfördelning och en mer proaktiv förvaltning. Genom att kunna följa upp och analysera ärenden kan ni dessutom optimera underhållsprocessen och felhanteringsprocessen och planera framtida åtgärder på ett mer strategiskt sätt. Sammantaget bidrar kopplingarna i systemet till en mer framgångsrik och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning.