Fastum väljer LEB

Fastum är ett privatägt bolag med fokus på bostadsrättsförvaltning och med det överordnade målet att säkra och förädla sina uppdragsgivares fastigheter.

Fastums rötter finns i det tidigare Uppsalabaserade bolaget UBC, verksamt sedan 1931 inom förvaltning av bostadsrätter.

Fastum väljer nu L.E.B som sitt nya fastighetssystem. Fokus ligger på digitalisering av viktiga processer och L.E.B kommer ingå i en totallösning där L.E.B står för stommen inom fastighetsförvaltning och där vissa brf-funktioner hanteras i andra system.

Några av nyckelpersonerna på Fastum känner vi sedan gammalt från bolaget Norrporten (sedermera Castellum), vilket naturligtvis är extra roligt.

Vi hälsar Fastum varmt välkomna till L.E.B!