Kartor

På vår senaste användarkonferens presenterades ett par starka nyheter. En av dessa var vårt samarbete med Metria. Det har nu tagit ett steg vidare.

Kartorna som visas kommer i grunden från Lantmäteriet via Metria, men numera också från andra kartleverantörer som stödjer OpenGL. Du kan alltså ha hur många kartlager du vill från olika leverantörer - samtidigt. Det gör att ganska mycket information kan presenteras kring dina fastighetsobjekt. Fastighetsgränser, värderingar, belastningar och annan viktig information kan visas direkt på karta. Även detta kan göras i mobil, läsplatta och dator.