Energiuppföljning

Om energiuppföljning ska ligga sist i vår utvecklingstrappa kan verkligen diskuteras. Den ger ju en tydlig effekt ur både ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Vår lösning för energiuppföljning syftar till att hålla kolla på de långsiktiga sparmålen över många år, och över stora fastighetsbestånd.

 

EnergidiagramDet mest intressanta med energi-uppföljning är analysen av allt data. Det blir ju snabbt stora mängder med information och tricket är att hitta rätt indikatorer på var man behöver prioritera sina energiåtgärder. Tack vara rikligt med data och flexibla rapport- och diagrammöjligheter så går det snabbt att hitta den överblick man behöver i vår lösning för energiuppföljning.

 

Behovsanalys

Energiuppföljning är ett komplext område, det är kanske därför vi ofta väntar med den tills vi har en grund med all annan information att stå på. I behovsanalysen kollar vi upp vilka mediaslag som används, vilka som läser av mätarna eller om vi hämtar värden automatiskt, och om energin ska vidaredebiteras. Vi tittar också på era långsiktiga sparmål och säkrar att systemet ställs in mot dem.

 

Lösningar i L.E.B Krom

Energimodulen är helt konfigurerbar vilket gör lösningen mycket flexibel, exempelvis för definition av hur undermätare ska förhålla sig till varandra eller till huvudmätare, och vilka energislag man vill följa upp på (fjärrvärme ingår i värme, exempelvis). Vi tankar sedan in förbrukningsvärden via fi2xml eller annat tydligt protokoll, såvida ni inte föredrar manuell avläsning. I diagram och rapporter ser sedan varje driftansvarig och förvaltare sin del av kakan. Den som vill se hela beståndet kan göra det också och i ett diagram se om utvecklingen leder mot sparmålen eller inte.

 

Vanliga frågor
 • Läser ni in alla typer av mätvärdesdata?
  • SVAR: Vi läser både fi2xml och "hemmagjorda" protokoll direkt från elbolagen.
 • Vi har väldigt trixiga mätarstrukturer, klarar ni det?
  • SVAR: I lösningen ingår beräknade (fiktiva) mätare, flexibla områdesdefinitioner, konfigurerbara media- och uppföljningsslag. Med den verktygslådan klarar vi även trixiga krav.
 • Vi tror att vi får stora datamängder om vi kör in alla mätare, klarar systemet det?
  • SVAR: Just nu kör vi som mest cirka 2000 mätare hos en kund och det går bra. Vi ser inga hinder att flerdubbla den siffran.
 • Vad får jag ut får information i uppföljningen av energin egentligen?
  • SVAR: På varje byggnad, varje månad och varje mediaslag registreras förbrukning, korrigerad förbrukning, kostnader, CO2, budget, mål, temperatur, area, samt en rad ytterligare uppgifter. På detta data skapar användaren sedan sina uppföljningsdiagram, exempelvis "Kostnad per kvm per byggnad, i fallande ordning" eller liknande.
 • Vi har tuffa miljömål, finns det stöd för det i systemet?
  • SVAR: Målen anges i systemet som Sparmål per byggnad. Sedan anges så kallade e-händelser som är inplanerade energiåtgärder. Till sist kan systemet redovisa en prognos, säg 10 år framåt, med nuvarande förbrukning, uppsatta sparmål, och åtgärder som gör att ni når målet.
 • Våra hyresgäster ska betala exakt förbrukning, kan ni underlätta den hanteringen?
  • SVAR: Ja. Energiförbrukningen kan vidaredebiteras per hyresavtal. Förbrukningen fördelas enligt angiven andel i t.ex en byggnad, den andelen debiteras ut på hyresavin helt automatiskt.