Lösningar

Ett system för hela verksamheten

Här ser du vilka delar systemet levereras i. Förutom den nödvändiga kärnan med Fastigheter och Aktörer (Personal, Kunder, Leverantörer) så lägger man till de moduler som behövs. Titta också på de fem utvecklingsstegen nedan. Det visar hur många av våra kunder har tagit ett steg i taget mot en bra förvaltningsverksamhet. 

 

Alla moduler i L.E.B KROM